Hakkımızda

InstituteYaYa olarak (bundan sonra kısaca YaYa diyeceğiz), sürekli mükemmeliyetin, başka bir deyişle “YaYa idealinin”, peşinde olduğumuz bir yolculuktayız. Bir yanda profesyonel yetkinliğimizi kullanarak yazılım ürün geliştirme ve yönetimi alanlarında, diğer yanda sosyal açıdan odaklandığımız sorunlara çözüm getirmek üzere ürettiğimiz proje ve hizmetlerle etkin bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. İlkeler bütünümüzü temel alarak her adımda sosyal etki yaratan dönüştürücü çalışmalar yürütüyoruz.

yaya-wordcloud-tr-1

İdealimiz

InstituteYaYa, diğer adıyla “Yalın Yaşam Enstitüsü”, teoride gayet mümkün, pratikte birazcık zaman alacak “yalın” bir yaşam biçimini hedefleyen bir sosyal girişim. Yalın yaşam olarak adlandırdığımız, insanın kendine, insana ve doğaya uyguladığı istenmeyen davranışlardan ve bunların olumsuz sonuçlarından arındığımız, esenlik, barış ve iyilikle zenginleştiğimiz bir ideal.

Uğraşımız

Temel ihtiyaçların karşılanamamasından kaynaklanan yoksunlukların ve ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek uğruna farkında olarak ya da olmayarak yaptığımız sınır ihlallerinin, uğradığımız ve uğrattığımız zararın kök sebebi olduğu gözleminden yola çıkıyoruz. Bu doğrultuda, ihtiyaçların yalın biçimde karşılanabildiği ideal yaşam düzenine ulaşmak için kendi uzmanlık, birikim ve becerilerimizi ortaya koymayı görev edindik.

Dolayısıyla, bizimle ortak hedefe doğru ilerlemek isteyen bireylerin, toplulukların ve organizasyonların projelerindeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere öncelikle yazılım geliştirme, proje yönetimi, kalite yönetimi ve ürün yönetimi hizmetleri sunuyoruz. Ekibimizin gelişimiyle birlikte çalışma alanlarımızı genişletmeyi amaçlıyoruz.

Enstitü

Bir enstitü olarak çalışmalarımızı araştırma, geliştirme, eğitim ve uygulama etkinliklerinin bütününü içerecek şekilde kurguluyoruz.

Etkimiz

Etkinliklerimiz sonucunda oluşan etkiyi takip edip ölçüyor, raporluyor ve paylaşıyoruz. Söz konusu verileri öncelikle kendi çalışmalarımızı beslemek üzere kullanıyoruz; çünkü her projemizi bir sonraki hedefe bizi hazırlayan bir basamak olarak görüyoruz. Haliyle, ürün ve hizmetlerimizi daha fazla etki yaratmak üzere geliştirmek ve çeşitlendirmek topluluk kültürümüzün doğal ve sürekli bir parçası.

Sosyal Girişim

Bir sosyal girişim olarak çalışmalarımızdan elde ettiğimiz getiriyi idealimize ulaşmak üzere ürettiğimiz sosyal etki odaklı projelerimize yatırıyoruz.

Ekip Kültürü

Ortak hedef ve ilkelere sahip olup emek vermek isteyen her yaştan bireyi, çalışan ya da gönüllü olarak süreçlerimize dahil ediyoruz. Yatay organizasyonel yapımızla, katkı sunan her paydaşın emeği nispetinde bir fayda elde etmesini, kayda değer bir sorumluluk almasını ve alanında söz sahibi olmasını önemsiyoruz. Birlikte gelişiyoruz. Ayrıca YaYa’da her bireyin uygun olduğu zaman diliminde gezegenin herhangi bir yerinden çalışmasına esnekliğine sahiptir.

İlkelerimiz

Her bir öğesi diğerleriyle sıkı bağlı olan ve bize hedefimize doğru ilerlerken attığımız her adımda bir özdenetim mekanizması sağlayan bir ilkeler bütününden faydalanıyoruz.

yaya-home-main-wordcloud-tr
founder-nuran-eyaz

Kurucumuz

Nuran Eyaz

2004’ten beri yazılım geliştirme sevdalısı, çoğunlukla kurumsal ve Ar-Ge projelerinde, geliştirici, kalite yöneticisi, ekip yöneticisi, ürün sahibi/yöneticisi ve mentor olarak görev alan bir mühendis.
2011’den beri ekolojik sürdürülebilirlik ve şiddetsizlik alanlarındaki sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak eğitmen, koordinatör ve kolaylaştırıcı olarak katkı sunan, permakültür tasarımcısı, şiddetsiz iletişim uygulayıcısı, travma ve travma sonrası psikososyal destek eğitimleri almış bir sosyal girişimci.
Profesyonel ve sosyal deneyimlerinden edindiği bilgi ve becerileri, ürettiği yalın yaşam idealine doğru yol almak üzere değerlendirmekte kararlı bir birey.

Copyright @2020 – 2024 – All Rights Reserved.