AYDINLATMA METNİ

GİZLİLİK POLİTİKASI

Yalın Yaşam Enstitüsü (InstituteYaYa) “veri sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) doğrultusunda kişisel verilerinizin güvenliğine azami önem göstermektedir. Bu Aydınlatma Metni, haklarınızı hatırlatmayı ve kişisel verilerinizin kullanımına yönelik olası sorularınızı yanıtlamayı amaçlamaktadır.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verilerinizi bu web sitesini kullandığınızda, bizimle elektronik ya da gerçek ortamlar üzerinden yazılı ya da sözlü iletişime geçtiğinizde otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle topluyoruz.

Topladığımız Veriler
 • Web sitemize erişmek için kullandığınız internet tarayıcısı veya cihazla ilgili bilgiler, işletim sistemi, IP adresi, tercih edilen dil, oturum zamanları, işlem zamanları ve diğer oturum bilgileri,
 • Gönüllülük başvuruları, iş başvuruları veya işbirliği talepleriniz için sitemizde bulunan formlar aracılığıyla veya diğer yazılı ya da sözlü iletişim ortamlarında verdiğiniz bilgiler,
 • Yaptığımız anketler ve araştırma çalışmaları kapsamında yazılı ya da sözlü olarak verdiğiniz bilgiler,
 • Web sitemizdeki bülten aboneliği, üyelik sistemi ya da diğer iletişim formları aracılıyla verdiğiniz bilgiler,
 • Bize sağladığınız her türlü diğer veriler

Otomatik olarak toplanan oturum bilgilerini hariç diğer tüm bilgileriniz için açık rızanızı istiyor, onayınız olmaması halinde bilgilerinizi toplamıyoruz.

Verileri İşleme Amaçlarımız
 • Etkinliklerimizi yürütmek için yürürlükteki yasa ve mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerin ve eylemlerin gerçekleştirilmesi, yasal haklarımız doğrultusunda soruşturmaya yönelik olarak kullanmak,
 • Oturum güvenliğini sağlamak, web sitemizin ve diğer çevrim içi hizmetlerimizin kullanımını incelemek, web sitemizle ilgili şikayetlerin araştırılması, web sitemizin kişiselleştirilmesi, işlevselliğinin arttırılması, içeriğimizi, ürünlerimizi ya da hizmetlerimizi geliştirmek ve korumak,
 • Sahtecilik ve terörizm dahil oluşabilecek bir suçu ya da suistimalleri önlemek, araştırmak, raporlamak, riskleri yönetmek,
 • Yaptığınız gönüllülük, iş ya da işbirliği başvurularını değerlendirmek, sizinle mülakat ya da işbirliği amaçlı iletişim kurmak, gerektiğinde özlük işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sizinle bir sözleşme yapmak,
 • Katıldığınız çalışmalarımızı sürdürmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için yaptığımız anket ve araştırmalarda kullanmak, (Bu çalışmalarda, araştırmanın kapsamına ve hassasiyetine göre verileri anonim olarak alabilir ya da anonimleştirerek kullanabiliriz.)
 • İzin verdiğiniz hallerde çalışmalarımızla, ürün ve hizmetlerimizde ilgili sizi bilgilendirmek, araştırmalara, etkinliklere davet etmek (İstediğiniz zaman izninizi iptal edebilirsiniz)
Verilerin Saklanması, Paylaşılması, Anonimleştirilmesi, Silinmesi
 • Söz konusu verileri yurt içinde ya da yurt dışında güvenli bir veri merkezinde depolayabiliriz.
 • Verilerinizi çalışmalarımız gereği sizinle etkileşimde olduğumuz sürece, bazı durumlarda yasal yükümlülükleri yerine getirmek, anlaşmazlıkları çözmek ve kötüye kullanımı önlemek üzere son etkileşim tarihinizden itibaren yasaların gerektirdiği süre boyunca saklarız.
 • İşlenen kişisel verilerinizi, yasaların izin verdiği ya da gerektirdiği ölçüde ve güvenlik koşullarına uymak kaydıyla, InstituteYaYa’nın çalışma amaçları doğrultusunda etkinliklerimizi yürütebilmek için, yasalar ve mevzuat gereği ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ya da birlikte çalıştığımız yurtiçindeki ya da yurtdışındaki paydaşlarımızla paylaşabiliriz.
 • Anket ve araştırma çalışmaları için topladığımız verileriniz çalışma kapsamına ve yöntemine göre kimliğinizle ilişkilendirilerek ya da anonim olarak toplanabilir, saklanabilir ya da sonradan anonimleştirilebilir.
 • Verilerinizi üçüncü kişilere satmayız.
 • Verilerinizi tutmamız için bir gereklilik kalmadığında bu verileri güvenli şekilde imha ederiz.
Haklarınız

Kişisel verilerinizle ilgili olarak bu Aydınlatma Metni dokümanındaki bilgiler haricinde bilgiye ihtiyaç duyarsanız, web sitemizde yer alan iletişim adreslerimizden bize ulaşarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesi durumunda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin otomatik sistemlerle analiz edilmesiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini isteme
  hakkına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi kişisel veri sahibi olarak bu web sitesinde yer alan iletişim adresimize göndereceğiniz e-posta ile iletebilirsiniz. Talebinizi iletirken veri sahibi olarak kimliğinizi doğrulayabilmemiz için adınız, soyadınız, güvenli elektronik ya da mobil imzanız, TCKN bilgisi ya da yabancı uyruklu iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya kimlik numaranız, tebligat ve iletişim için yerleşim yeriniz ya da adres bilginiz ya da e-posta adresiniz, telefon numaranız talebinize dair açıklamanız ile birlikte bu talep içinde bulunmalıdır.

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Bu Kullanım Sözleşmesi, Yalın Yaşam Enstitüsü (“InstituteYaYa”) ile www.instituteyaya.org adresinde yer alan web sitesini ve iletişim sayfamızda belirtilmiş InstituteYaYa’nın çeşitli sosyal mecralardaki hesaplarını kullanan ve/veya üye olan kişiler (“Kullanıcılar”) arasında, yasal kullanım koşullarını belirtmek üzere yapılmaktadır. Web sitemize girdiğiniz andan itibaren bu sözleşmeyi ve yürürlükteki tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı kalacağınızı kabul etmiş olursunuz.

Fikri Mülkiyet Hakları

InstituteYaYa web sitesindeki ya da sosyal medya hesaplarındaki tüm içeriğin mülkiyet, yönetim, telif ve kullanım hakları InstituteYaYa’ya aittir. Söz konusu içeriği ancak, ticari amaç gütmemek ve içeriğin InstituteYaYa’ya ait olduğunu açıkça görünür biçimde belirtip, referans ve orijinal içeriğe tıklanabilir bir bağlantı vermek ve içerik üzerinde değişiklik yapmamak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Kullanıcı
 • Kullanıcı gerçek ya da tüzel bir kişi olabilir. Kullanıcının tüzel bir kişi olması halinde hak ve yükümlülükler tüzel kişiliğe ait olacaktır. Bir kişinin ancak tek bir kullanıcısı olabilir. Bu kullanıcı hesabı üçüncü kişilere devredilemez ya da üçüncü kişilerin kullanımına izin verilmez.
 • Kullanıcı, siteye girdiği bilgilerin tamamını doğru, güncel ve kendisine ait olmasından, kullanıcı adı ve şifre de dahil tüm bilgilerinin kullanım ve yönetiminden, dolayısıyla bilgilerin eksik ya da yanlış olması veya güncel olmaması nedeniyle oluşacak kayıp ve zararlardan sorumludur.
 • Kullanıcıya ait hesap üzerinden gerçekleştirilen her işlem bizzat kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş kabul edilecektir. Hesap bilgilerinin kaybolması, üçüncü kişilerce kullanımı dolayısıyla oluşacak zarardan kullanıcı sorumludur. Böyle bir kullanım halinde en kısa zamanda InstituteYaYa’ya bilgi vermeniz gerekir.
 • Kullanıcının, site aracılığıyla beyan edeceği her türlü girdi, fikir ve düşünce kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Site, siyasi ve dini propaganda amaçlı, reklam ya da kazanç elde etme amaçlı kullanılamaz, sitede haksız rekabete yol açan ve herhangi birinin haklarına aykırı, zarar verebilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden eylemlerde bulunulamaz.
 • Kullanıcı, sitenin çalışmasını, güvenliğini ve içeriğini tehdit edebilecek, siteyi meşgul edecek, diğer kullanıcıların faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunmak, yetkisiz olduğu verilere erişmek, bu verileri işlemek ya da işlemek üzere denemeler yapmak gibi eylemlerde bulunamaz.
 • Bu bakımdan kullanıcı, T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında suç sayılan veya tazminat gerektiren şekilde davranması durumunda oluşacak kayıp ve zararlardan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.
 • Kullanıcı dilediği zaman üyeliğini iptal edebilir.
InstituteYaYa
 • Dilediği zaman, herhangi bir önbildirimde bulunmadan bu sözleşme ve eklerini güncelleyebilir. Sözleşmede yapılan değişiklikler web sitesinde yayınlandığında geçerli olur.
 • Web sitesindeki ya da sosyal mecralardaki herhangi bir içeriğin her zaman doğru, eksiksiz ya da güncel olduğunu garanti etmez. Öte yandan, bu içeriği istediği zaman değiştirebilir, site yayınını askıya alabilir ya da durdurabilir.
 • Sitede yapılacak çeşitli çalışma ve güncellemeler için siteye erişimi geçici olarak engelleyebilir. Sitede çeşitli teknik aksaklıklar meydana gelebileceğini beyan eder.
 • Herhangi bir gerekçe belirtmeden kullanıcı hesaplarını silebilir, kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikleri reddedebilir, silebilir, düzenlenmesini isteyebilir ya da onaylayabilir.
 • Kullanıcı tarafından sağlanan verilerle ilgili düzenlemeleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan ve sitede yayımlanan Aydınlatma Metni kapsamında uygulamaktadır.
Sorumluluk Sınırı

InstituteYaYa,

 • Kişilerin siteyi, ürün ve hizmetleri kullanırken kendi aralarında yaşadıkları etkileşimler sonucu meydana gelebilecek,
 • Sitedeki ya da sosyal mecralardaki virüs, yazılım hataları, siber saldırı…vb. sonucu oluşabilecek,
 • Sitedeki ya da sosyal mecralardaki içeriğin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanan kayıp ve zararlardan sorumlu değildir.
 • Bilgi ve kolaylık sağlamak gibi amaçlarla verdiği bağlantıların yönlendirdiği web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir.

Bu sözleşmeye doğrudan veya dolaylı olarak uymayan gerçek ve tüzel kişiler hakkında yasal işlemler başlatılacaktır. Bu işlemler ve diğer olası anlaşmazlıklarda ilgili yargı süreçleri Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olarak ve Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından yürütecektir.

Sorularınız ve diğer iletişim talepleriniz için web sitemizdeki iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.

ÇEREZ POLİTİKAMIZ

Çerez Politikamız, InstituteYaYa web sitesinin kullandığı çerezlere ve bunların kullanımına dair ayrıntılı bilgileri içermektedir.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitelerinin içeriklerine ya da özelliklerine göre kullandığınız cihaza kaydedebildikleri küçük miktarlarda bilgi içeren metin dosyalarıdır. Web sitesini kullanımınızı kolaylaştırıp siteyi kullanım tercihlerinize göre kişiselleştirmeyi, ayrıca sizin ve site sahibinin hukuki ve ticari güvenliğinizi sağlarlar. Cihazınızdan herhangi bir bilgi toplamazlar.

Sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek ve sitemizden en verimli şekilde faydalanmanızı sağlamak için;

 • Kişisel tercihlerinizi hatırlamak için kullanılan ve tarayıcınız tarafından cihazınızda tutulan kalıcı çerezler,
 • Oturumunuz boyunca sitenin doğru çalışmasını sağlayan ve oturumunuzun bitimiyle silinen oturum çerezleri,
 • Ziyaretçilerimizin sayıları, görüntülenen sayfalar, ziyaret zamanları gibi analiz verilerini içeren analiz çerezleri (Google Analytics)

kullanıyoruz.

İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul ederler. Bununla birlikte, istediğiniz zaman kullandığınız internet tarayıcısının ayarları üzerinden çerez kullanımını engelleyebilir, çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilir, çerezleri silebilirsiniz. Her internet tarayıcısında çerez yönetimi için farklı alanlar olmakla birlikte tarayıcınızın yardım menüsünden çerezlerle ilgili ayarları nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca aşağıda en sık kullanılan tarayıcılardaki ayar menülerini bulabilirsiniz:

 • Chrome: Ayarlar/Gizlilik ve Güvenlik
 • Edge: Ayarlar/Gizlilik, arama ve hizmetler
 • Firefox: Seçenekler/Gizlilik ve Güvenlik

Bu menülerden çerezleri kapatabilir ve silebilirsiniz. Ancak bu durumda sitemizdeki bazı özellikler doğru çalışmayabilir ya da bazı özellikler devre dışı kalabilir. Bununla birlikte, çerez ayarlarınızı değiştirmeden sitemizi kullanmaya devam ettiğiniz sürece çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayıyoruz.

Ayrıca Google Analytics takibini engellemek isterseniz tarayıcınıza takibi engelleyici bir eklenti yükleyebilirsiniz: Google Analytics Kapsamı Dışında Kal


Güncelleme

Bu politika dokümanında zaman zaman güncellemeler yapabiliriz. Söz konusu güncellemeleri, bu dokümandaki güncelleme tarihini değiştirerek, bazı durumlarda web sitemizde yayımladığımız bildirimler ile size bildiriyoruz. Sorularınız ve talepleriniz için iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.

Son güncelleme: 30 Aralık 2023

yaya-logo-web-white
Copyright @2020 – 2024 – All Rights Reserved.